k.ú.: 778281 - Velká Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505609 - Velká Bystřice NUTS5 CZ0712505609
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1658 5199506
chmelnice 96 604402
zahrada 1095 659422
ovoc. sad 9 31601
travní p. 227 248351
lesní poz 131 102455
vodní pl. nádrž umělá 12 33149
vodní pl. tok přirozený 67 139616
vodní pl. tok umělý 100 26847
zast. pl. společný dvůr 5 766
zast. pl. zbořeniště 4 672
zast. pl. 1505 467546
ostat.pl. dráha 10 103104
ostat.pl. dálnice 2 117668
ostat.pl. jiná plocha 409 308342
ostat.pl. manipulační pl. 119 428897
ostat.pl. neplodná půda 6 5047
ostat.pl. ostat.komunikace 511 359654
ostat.pl. pohřeb. 2 9265
ostat.pl. silnice 185 255707
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25654
ostat.pl. zeleň 33 91731
Celkem KN 6198 9219402
Par. DKM 6198 9219402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 621
č.p. byt.dům 24
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 291
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 88
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 168
bez čp/če jiná st. 108
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 8
Celkem BUD 1481
byt.z. byt 161
byt.z. garáž 32
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 46
obč.z. garáž 1
Celkem JED 242
LV 1861
spoluvlastník 2844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2000
THM-V 1:2000 01.01.1980 01.04.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.