k.ú.: 778630 - Velká Skrovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581101 - Velká Skrovnice NUTS5 CZ0534581101
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 538 2942481
zahrada 278 194086
travní p. 425 1158533
lesní poz 168 1157353
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. rybník 1 3366
vodní pl. tok přirozený 7 1299
vodní pl. tok umělý 1 489
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. zbořeniště 10 2147
zast. pl. 170 54281
ostat.pl. jiná plocha 55 14536
ostat.pl. manipulační pl. 66 23462
ostat.pl. neplodná půda 6 1581
ostat.pl. ostat.komunikace 138 121762
ostat.pl. pohřeb. 1 1592
ostat.pl. silnice 7 65842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8819
ostat.pl. zeleň 1 1052
Celkem KN 1880 5752929
Par. DKM 1 20
Par. KMD 1879 5752909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 161
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 202
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 19:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.