k.ú.: 778702 - Jadruž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 3078
orná půda 23 1370853
zahrada 36 39790
travní p. mez, stráň 12 46242
travní p. 61 452927
lesní poz 19 527102
vodní pl. nádrž umělá 4 4163
vodní pl. rybník 1 5863
vodní pl. tok přirozený 8 3708
vodní pl. tok umělý 11 4349
vodní pl. zamokřená pl. 3 11509
zast. pl. zbořeniště 3 1854
zast. pl. 44 18032
ostat.pl. jiná plocha 24 36802
ostat.pl. neplodná půda 2 2635
ostat.pl. ostat.komunikace 22 47162
ostat.pl. zeleň 3 59
Celkem KN 279 2576128
Par. DKM 144 611536
Par. KMD 135 1964592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 40
LV 39
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
DKM 1:1000 14.04.2005
S-SK GS 1:2880 1838 23.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 17.05.2022 00:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.