k.ú.: 778958 - Malé Karlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545163 - Velké Karlovice NUTS5 CZ0723545163
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 179313
zahrada 81 47278
ovoc. sad 2 11273
travní p. mez, stráň 3 3702
travní p. 1023 3582723
lesní poz 556 10329355
vodní pl. nádrž umělá 1 54
vodní pl. tok přirozený 32 39015
zast. pl. zbořeniště 29 5129
zast. pl. 334 75554
ostat.pl. dráha 1 2507
ostat.pl. jiná plocha 59 26555
ostat.pl. manipulační pl. 8 11797
ostat.pl. neplodná půda 266 288797
ostat.pl. ostat.komunikace 141 134996
ostat.pl. silnice 53 15150
Celkem KN 2677 14753198
Par. KMD 2677 14753198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 72
Celkem BUD 327
LV 293
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.