k.ú.: 779431 - Malíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 542491 - Malíč NUTS5 CZ0423542491
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 420331
vinice 6 13832
zahrada 166 123080
ovoc. sad 22 229726
travní p. 184 433765
lesní poz 10 26936
vodní pl. tok umělý 6 3113
zast. pl. společný dvůr 4 275
zast. pl. zbořeniště 11 1392
zast. pl. 142 27830
ostat.pl. jiná plocha 21 10258
ostat.pl. manipulační pl. 15 4659
ostat.pl. neplodná půda 31 61606
ostat.pl. ostat.komunikace 48 38266
ostat.pl. silnice 5 16470
ostat.pl. zeleň 3 2426
Celkem KN 754 1413965
Par. DKM 754 1413965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 140
LV 198
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 13.03.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1989 13.03.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 11:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.