k.ú.: 779466 - Bradlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588113 - Velký Beranov NUTS5 CZ0632588113
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 1071233
vinice 1 125
zahrada 37 19847
ovoc. sad 1 5639
travní p. 55 207253
lesní poz les s budovou 11 355
lesní poz 32 229856
vodní pl. nádrž umělá 3 1184
vodní pl. tok přirozený 2 9719
vodní pl. tok umělý 2 406
vodní pl. zamokřená pl. 2 5096
zast. pl. 32 13066
ostat.pl. jiná plocha 22 24880
ostat.pl. manipulační pl. 6 1334
ostat.pl. neplodná půda 46 28541
ostat.pl. ostat.komunikace 22 30898
ostat.pl. silnice 1 10449
Celkem KN 324 1659881
Par. KMD 324 1659881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 57
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.01.2013
KM-D 1:2000 16.07.1999 17.01.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.07.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 06:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.