k.ú.: 779610 - Malý Ježov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553123 - Smilovy Hory NUTS5 CZ0317553123
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 560 1611432
zahrada 98 66563
travní p. 361 706689
lesní poz 174 605894
vodní pl. nádrž přírodní 2 2149
vodní pl. nádrž umělá 1 51
vodní pl. rybník 3 19164
vodní pl. tok přirozený 22 3703
vodní pl. tok umělý 4 737
vodní pl. zamokřená pl. 11 2250
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 4 337
zast. pl. 61 27850
ostat.pl. jiná plocha 30 16747
ostat.pl. manipulační pl. 33 8125
ostat.pl. neplodná půda 8 6277
ostat.pl. ostat.komunikace 84 61491
ostat.pl. silnice 2 13915
ostat.pl. zeleň 45 31631
Celkem KN 1504 3185011
Par. KMD 1504 3185011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 58
LV 141
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
KM-D 1:2000 05.04.2001 30.10.2017
S-SK GS 1:2880 1829 05.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.