k.ú.: 779636 - Těchobuz II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553123 - Smilovy Hory NUTS5 CZ0317553123
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 404833
zahrada 6 4600
travní p. 31 79342
lesní poz 5 43825
vodní pl. nádrž přírodní 1 1226
vodní pl. zamokřená pl. 2 3066
zast. pl. 8 3918
ostat.pl. jiná plocha 36 7974
ostat.pl. neplodná půda 2 649
ostat.pl. ostat.komunikace 4 2460
ostat.pl. silnice 1 3482
Celkem KN 178 555375
Par. KMD 178 555375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 8
LV 55
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.07.2017
KM-D 1:2000 05.04.2001 10.07.2017
KM-D 1:2000 05.05.1997 10.07.2017
S-SK GS 1:2880 1824 05.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.