k.ú.: 779644 - Jivjany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554413 - Velký Malahov NUTS5 CZ0321554413
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 3638752
zahrada 47 59298
ovoc. sad 2 36000
travní p. 28 235249
lesní poz 64 2439002
vodní pl. rybník 13 382827
vodní pl. tok přirozený 7 12248
vodní pl. tok umělý 5 11609
vodní pl. zamokřená pl. 2 1470
zast. pl. zbořeniště 10 5711
zast. pl. 55 31195
ostat.pl. jiná plocha 48 49190
ostat.pl. manipulační pl. 2 6636
ostat.pl. neplodná půda 43 142097
ostat.pl. ostat.komunikace 42 134844
ostat.pl. silnice 13 56610
ostat.pl. zeleň 17 171922
Celkem KN 455 7414660
Par. DKM 400 5467712
Par. KMD 55 1946948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 54
LV 75
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2016
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 08.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 10:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.