k.ú.: 779717 - Velký Rybník u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549045 - Velký Rybník NUTS5 CZ0633549045
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 2727614
zahrada 117 57439
travní p. 229 488195
lesní poz 110 2598655
vodní pl. nádrž umělá 8 10481
vodní pl. rybník 11 45020
vodní pl. tok přirozený 13 26537
vodní pl. tok umělý 37 8632
vodní pl. zamokřená pl. 5 2003
zast. pl. společný dvůr 10 1818
zast. pl. zbořeniště 3 749
zast. pl. 146 50943
ostat.pl. jiná plocha 129 59236
ostat.pl. manipulační pl. 30 17869
ostat.pl. neplodná půda 105 48572
ostat.pl. ostat.komunikace 95 69743
ostat.pl. silnice 8 54593
ostat.pl. zeleň 9 4666
Celkem KN 1408 6272765
Par. KMD 1408 6272765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 14
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 135
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 194
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
KM-D 1:2000 13.04.2001 30.03.2017
S-SK GS 1:2880 1829 13.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 18:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.