k.ú.: 779750 - Staré Hraběcí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562912 - Velký Šenov NUTS5 CZ0421562912
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 267986
zahrada 199 125997
travní p. mez, stráň 1 1042
travní p. 409 1357015
lesní poz 55 1168415
vodní pl. nádrž umělá 7 1008
vodní pl. rybník 5 17616
vodní pl. tok přirozený 7 5943
vodní pl. tok umělý 1 625
vodní pl. zamokřená pl. 4 4862
zast. pl. společný dvůr 1 778
zast. pl. zbořeniště 50 9165
zast. pl. 233 62123
ostat.pl. jiná plocha 37 42205
ostat.pl. manipulační pl. 5 16879
ostat.pl. neplodná půda 21 26532
ostat.pl. ostat.komunikace 72 61162
ostat.pl. silnice 8 46836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4552
ostat.pl. zeleň 2 2696
Celkem KN 1218 3223437
Par. KMD 1218 3223437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 99
č.p. rod.rekr 47
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 231
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 271
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 17:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.