k.ú.: 780111 - Příbram pod Bukovou horou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 704912
zahrada 21 3969
travní p. 371 3812727
lesní poz 149 540883
vodní pl. nádrž přírodní 4 2378
vodní pl. nádrž umělá 1 849
vodní pl. tok přirozený 9 5229
vodní pl. zamokřená pl. 4 2253
zast. pl. zbořeniště 63 21949
zast. pl. 80 32835
ostat.pl. jiná plocha 8 5594
ostat.pl. manipulační pl. 18 52336
ostat.pl. neplodná půda 278 233982
ostat.pl. ostat.komunikace 123 100750
ostat.pl. pohřeb. 1 2899
ostat.pl. silnice 2 30301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2922
Celkem KN 1161 5556768
Par. KMD 1161 5556768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 80
LV 100
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2015
KMD 25.11.2015 1:1000 25.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1843 24.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 12:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.