k.ú.: 780138 - Rytířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 42 53768
travní p. 51 739887
lesní poz ostat.komunikace 1 1230
lesní poz 24 643532
vodní pl. nádrž umělá 2 686
vodní pl. tok přirozený 2 7036
vodní pl. zamokřená pl. 1 1140
zast. pl. zbořeniště 6 990
zast. pl. 39 8351
ostat.pl. jiná plocha 9 5092
ostat.pl. manipulační pl. 1 2498
ostat.pl. neplodná půda 37 63468
ostat.pl. ostat.komunikace 20 34347
ostat.pl. silnice 2 12555
ostat.pl. zeleň 2 3895
Celkem KN 239 1578475
Par. DKM 239 1578475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 39
LV 55
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2018
S-SK GS 1:2880 1843 05.09.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 12:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.