k.ú.: 780448 - Častohostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 553964 - Častohostice NUTS5 CZ0634553964
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 2953234
zahrada 106 86160
travní p. 186 133162
lesní poz 2 7643
vodní pl. nádrž umělá 13 39092
vodní pl. rybník 2 3999
vodní pl. tok přirozený 32 9564
vodní pl. tok umělý 5 1824
zast. pl. zbořeniště 1 112
zast. pl. 121 55354
ostat.pl. dráha 1 5778
ostat.pl. jiná plocha 56 60294
ostat.pl. manipulační pl. 12 10123
ostat.pl. mez, stráň 23 32201
ostat.pl. ostat.komunikace 94 72821
ostat.pl. pohřeb. 1 1867
ostat.pl. silnice 6 25453
Celkem KN 1009 3498681
Par. KMD 1009 3498681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 120
LV 154
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
KM-D 1:2000 20.07.2000 30.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 06:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.