k.ú.: 780898 - Ostrolovský Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535231 - Ostrolovský Újezd NUTS5 CZ0311535231
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1104031
zahrada 94 90406
travní p. mez, stráň 3 5415
travní p. 113 365874
lesní poz les s budovou 8 244
lesní poz 139 1993405
vodní pl. nádrž přírodní 3 1839
vodní pl. nádrž umělá 3 1050
vodní pl. tok přirozený 14 28723
vodní pl. tok umělý 1 104
vodní pl. zamokřená pl. 20 30200
zast. pl. 160 33110
ostat.pl. jiná plocha 95 45318
ostat.pl. manipulační pl. 6 8576
ostat.pl. neplodná půda 51 28806
ostat.pl. ostat.komunikace 64 51051
ostat.pl. silnice 9 35987
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1839
ostat.pl. zeleň 1 227
Celkem KN 940 3826205
Par. DKM 940 3826205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 7
rozestav. 2
Celkem BUD 161
LV 249
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2014
ZMVM 1:2000 30.06.1990 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 15:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.