k.ú.: 780987 - Véska u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501646 - Dolany NUTS5 CZ0712501646
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 707 3180342
zahrada 157 77823
travní p. 186 436417
lesní poz 369 1112788
vodní pl. nádrž umělá 2 1576
vodní pl. tok přirozený 4 2394
vodní pl. zamokřená pl. 1 2082
zast. pl. zbořeniště 8 1173
zast. pl. 128 49937
ostat.pl. jiná plocha 97 94307
ostat.pl. manipulační pl. 9 19317
ostat.pl. neplodná půda 143 111146
ostat.pl. ostat.komunikace 152 124425
ostat.pl. pohřeb. 1 1241
ostat.pl. silnice 3 24269
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 13261
ostat.pl. zeleň 1 471
Celkem KN 2004 5252969
Par. DKM 1 462
Par. KMD 2003 5252507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 63
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 125
byt.z. byt 6
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 192
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 23.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.