k.ú.: 781037 - Bolešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597031 - Věstín NUTS5 CZ0635597031
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 1372256
zahrada 77 59383
ovoc. sad 1 9566
travní p. mez, stráň 1 875
travní p. 255 735256
lesní poz 306 2360489
vodní pl. tok přirozený 5 20951
vodní pl. tok umělý 1 201
zast. pl. zbořeniště 3 165
zast. pl. 70 27925
ostat.pl. jiná plocha 22 8430
ostat.pl. manipulační pl. 11 18600
ostat.pl. neplodná půda 109 63895
ostat.pl. ostat.komunikace 111 79002
ostat.pl. pohřeb. 1 482
ostat.pl. silnice 8 40363
ostat.pl. zeleň 5 3252
Celkem KN 1157 4801091
Par. KMD 1157 4801091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 69
LV 99
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.