k.ú.: 781622 - Chřebřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554421 - Vidice NUTS5 CZ0321554421
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 18 12037
orná půda 126 1835271
zahrada 25 14919
travní p. mez, stráň 34 76107
travní p. 108 1236667
lesní poz 30 538905
vodní pl. nádrž přírodní 1 2212
vodní pl. rybník 4 8344
vodní pl. tok přirozený 2 144
vodní pl. tok umělý 3 1951
zast. pl. zbořeniště 2 280
zast. pl. 27 17510
ostat.pl. jiná plocha 39 51729
ostat.pl. neplodná půda 1 3288
ostat.pl. ostat.komunikace 24 57201
ostat.pl. silnice 11 19077
Celkem KN 455 3875642
Par. KMD 455 3875642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 26
LV 53
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 21.05.2022 21:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.