k.ú.: 781649 - Oplotec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 27 28935
orná půda 175 1918715
zahrada 60 40705
travní p. mez, stráň 45 57096
travní p. 204 998375
lesní poz 23 645955
vodní pl. nádrž přírodní 2 1587
vodní pl. tok přirozený 2 6144
vodní pl. tok umělý 68 15826
zast. pl. zbořeniště 1 345
zast. pl. 50 39171
ostat.pl. jiná plocha 82 74946
ostat.pl. manipulační pl. 5 8883
ostat.pl. ostat.komunikace 14 23938
ostat.pl. silnice 34 51672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18461
Celkem KN 798 3930754
Par. KMD 798 3930754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 18
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 46
LV 72
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 02.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 14:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.