k.ú.: 781771 - Horní Sytová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577651 - Víchová nad Jizerou NUTS5 CZ0514577651
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 81577
zahrada 103 69248
travní p. mez, stráň 1 369
travní p. 460 1107138
lesní poz 277 846731
vodní pl. tok přirozený 12 59415
vodní pl. tok umělý 19 4814
zast. pl. zbořeniště 7 3277
zast. pl. 179 41181
ostat.pl. dráha 7 43182
ostat.pl. jiná plocha 26 9627
ostat.pl. manipulační pl. 25 31660
ostat.pl. neplodná půda 42 42457
ostat.pl. ostat.komunikace 116 66940
ostat.pl. silnice 44 40853
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3762
Celkem KN 1346 2452231
Par. KMD 1346 2452231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 171
LV 192
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 21:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.