k.ú.: 781801 - Šléglov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570117 - Šléglov NUTS5 CZ0715570117
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 17337
zahrada 8 2584
travní p. 374 4442055
lesní poz 198 2214699
vodní pl. nádrž umělá 1 1398
vodní pl. rybník 3 566
vodní pl. tok přirozený 20 7147
vodní pl. zamokřená pl. 1 78
zast. pl. zbořeniště 22 5378
zast. pl. 54 13533
ostat.pl. jiná plocha 129 117221
ostat.pl. manipulační pl. 4 5780
ostat.pl. neplodná půda 176 154752
ostat.pl. ostat.komunikace 108 170737
ostat.pl. pohřeb. 1 884
ostat.pl. silnice 4 19810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 589
ostat.pl. zeleň 1 297
Celkem KN 1116 7174845
Par. KMD 1116 7174845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 54
LV 77
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.05.2022 13:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.