k.ú.: 782378 - Vinoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 3736842
zahrada 744 421898
ovoc. sad 3 19194
travní p. 33 20371
lesní poz 30 526893
vodní pl. nádrž umělá 6 38391
vodní pl. rybník 8 36418
vodní pl. tok přirozený 73 31789
vodní pl. zamokřená pl. 3 26783
zast. pl. společný dvůr 10 3080
zast. pl. zbořeniště 1 209
zast. pl. 1258 301722
ostat.pl. jiná plocha 481 245357
ostat.pl. manipulační pl. 91 99939
ostat.pl. neplodná půda 15 9668
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 553
ostat.pl. ostat.komunikace 313 225406
ostat.pl. pohřeb. 3 10490
ostat.pl. silnice 30 100444
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 25658
ostat.pl. zeleň 136 117117
Celkem KN 3771 5998222
Par. DKM 3771 5998222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 48
č.p. jiná st. 29
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 826
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 131
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1240
byt.z. byt 693
byt.z. garáž 49
byt.z. j.nebyt 22
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 777
LV 2016
spoluvlastník 4197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2011
THM-G 1:1000 01.02.1984 28.02.2011
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.