k.ú.: 782378 - Vinoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 319 3487381
zahrada 990 526117
ovoc. sad 2 18260
travní p. 34 192184
lesní poz 22 535621
vodní pl. nádrž umělá 6 38391
vodní pl. rybník 7 33647
vodní pl. tok přirozený 61 30130
vodní pl. zamokřená pl. 2 26614
zast. pl. společný dvůr 4 2078
zast. pl. 1292 287499
ostat.pl. jiná plocha 343 236221
ostat.pl. manipulační pl. 75 93764
ostat.pl. neplodná půda 9 6205
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 553
ostat.pl. ostat.komunikace 259 243041
ostat.pl. pohřeb. 3 10490
ostat.pl. silnice 22 100108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 25659
ostat.pl. zeleň 86 104269
Celkem KN 3546 5998232
Par. DKM 3546 5998232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 47
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 835
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 147
bez čp/če jiná st. 129
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 1275
byt.z. byt 693
byt.z. garáž 49
byt.z. j.nebyt 22
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 782
LV 2044
spoluvlastník 4269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2011
THM-G 1:1000 01.02.1984 28.02.2011
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:24

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.