k.ú.: 782386 - Moudrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548472 - Obrataň NUTS5 CZ0633548472
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 339273
zahrada 5 1669
travní p. 33 122488
lesní poz 24 139280
vodní pl. zamokřená pl. 3 3271
zast. pl. zbořeniště 1 547
zast. pl. 6 3803
ostat.pl. jiná plocha 4 1659
ostat.pl. manipulační pl. 1 429
ostat.pl. neplodná půda 8 3675
ostat.pl. ostat.komunikace 4 6642
ostat.pl. silnice 12 5552
Celkem KN 127 628288
Par. KMD 127 628288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 6
LV 18
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.09.2012
KM-D 1:2000 28.07.2000 04.09.2012
S-SK GS 1:2880 1829 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 20:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.