k.ú.: 782394 - Vintířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548472 - Obrataň NUTS5 CZ0633548472
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 2551309
zahrada 62 54439
travní p. mez, stráň 7 10979
travní p. 249 1126090
lesní poz 141 4190870
vodní pl. rybník 6 49815
vodní pl. tok umělý 35 24150
vodní pl. zamokřená pl. 8 21454
zast. pl. zbořeniště 2 1094
zast. pl. 76 49525
ostat.pl. dráha 4 11590
ostat.pl. jiná plocha 49 98924
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 195
ostat.pl. manipulační pl. 69 37425
ostat.pl. neplodná půda 49 76809
ostat.pl. ostat.komunikace 83 162369
ostat.pl. silnice 5 38583
Celkem KN 1013 8505620
Par. DKM 571 7236256
Par. KMD 442 1269364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 73
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 163
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2014
S-SK GS 1:2880 1829 14.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 20:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.