k.ú.: 782408 - Vintířov u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560685 - Vintířov NUTS5 CZ0413560685
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 179845
zahrada 243 171845
travní p. 31 161788
lesní poz les(ne hospodář) 39 1249579
lesní poz 4 1067346
vodní pl. nádrž umělá 28 93194
vodní pl. tok přirozený 3 14027
vodní pl. zamokřená pl. 4 17983
zast. pl. 491 152770
ostat.pl. dobývací prost. 8 152160
ostat.pl. dráha 8 105600
ostat.pl. jiná plocha 218 9942073
ostat.pl. manipulační pl. 50 291057
ostat.pl. neplodná půda 36 172632
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1783
ostat.pl. ostat.komunikace 117 267602
ostat.pl. pohřeb. 1 5334
ostat.pl. silnice 20 166823
ostat.pl. skládka 3 40534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24862
ostat.pl. zeleň 39 78333
Celkem KN 1369 14357170
Par. DKM 1369 14357170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 159
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 141
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 486
byt.z. byt 230
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 245
LV 518
spoluvlastník 796

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2007
THM-V 1:2000 01.01.1974 06.12.2007
FÚO 1:2000 01.01.1974 06.12.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 19:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.