k.ú.: 782441 - Vintířov u Radonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563323 - Radonice NUTS5 CZ0422563323
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 2300671
zahrada 63 75478
ovoc. sad 11 173166
travní p. 167 1820967
lesní poz ostat.komunikace 1 990
lesní poz 28 1176732
vodní pl. nádrž umělá 7 14328
vodní pl. tok přirozený 49 53165
vodní pl. tok umělý 37 25047
vodní pl. zamokřená pl. 2 4686
zast. pl. společný dvůr 12 1766
zast. pl. zbořeniště 6 2075
zast. pl. 148 58095
ostat.pl. dráha 5 24026
ostat.pl. jiná plocha 27 19533
ostat.pl. manipulační pl. 75 115996
ostat.pl. neplodná půda 217 219143
ostat.pl. ostat.komunikace 93 112451
ostat.pl. pohřeb. 1 1552
ostat.pl. silnice 4 36887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 333
ostat.pl. zeleň 9 25044
Celkem KN 1146 6262131
Par. DKM 1146 6262131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 144
LV 138
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 26.12.1999
THM-V 1:2000 31.12.1969 26.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.