k.ú.: 782581 - Víska u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564494 - Višňová NUTS5 CZ0513564494
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 382632
zahrada 149 82817
travní p. 211 843699
lesní poz 23 302141
vodní pl. nádrž umělá 1 615
vodní pl. rybník 2 1864
vodní pl. tok přirozený 2 69771
vodní pl. tok umělý 4 3974
vodní pl. zamokřená pl. 1 1300
zast. pl. společný dvůr 2 1838
zast. pl. zbořeniště 6 1815
zast. pl. 92 27690
ostat.pl. dráha 2 3331
ostat.pl. jiná plocha 16 8664
ostat.pl. manipulační pl. 3 705
ostat.pl. neplodná půda 37 23545
ostat.pl. ostat.komunikace 68 28040
ostat.pl. silnice 4 14272
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7105
Celkem KN 667 1805818
Par. KMD 667 1805818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 89
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 116
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2017
KM-D 1:2880 18.12.2000 05.12.2017 Od -ověř TO. KM-D v S-SK-G.
S-SK GS 1:2880 1824 18.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 20.05.2022 21:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.