k.ú.: 782629 - Vítanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572497 - Vítanov NUTS5 CZ0531572497
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 354 1399227
vinice 1 154
zahrada 162 86764
travní p. 392 1053422
lesní poz 216 1340565
vodní pl. nádrž umělá 6 6917
vodní pl. tok přirozený 51 32250
vodní pl. tok umělý 21 3432
vodní pl. zamokřená pl. 1 3040
zast. pl. společný dvůr 6 665
zast. pl. zbořeniště 1 127
zast. pl. 246 53775
ostat.pl. dráha 2 31807
ostat.pl. jiná plocha 117 44065
ostat.pl. manipulační pl. 7 15463
ostat.pl. neplodná půda 58 49685
ostat.pl. ostat.komunikace 111 100509
ostat.pl. pohřeb. 1 384
ostat.pl. silnice 28 44947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 23142
ostat.pl. zeleň 1 2032
Celkem KN 1784 4292372
Par. KMD 1784 4292372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 116
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 311
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 09:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.