k.ú.: 782955 - Novina u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 18 45929
travní p. 49 880240
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz les(ne hospodář) 18 608802
lesní poz 1 230310
vodní pl. nádrž umělá 1 1103
vodní pl. tok přirozený 1 8877
vodní pl. zamokřená pl. 1 557
zast. pl. zbořeniště 1 305
zast. pl. 35 4382
ostat.pl. jiná plocha 7 1571
ostat.pl. neplodná půda 25 43351
ostat.pl. ostat.komunikace 20 26964
ostat.pl. silnice 4 3541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10455
Celkem KN 186 1866407
Par. DKM 186 1866407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 35
LV 40
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2011
KMD 1:1000 23.06.2011 23.06.2011 vyhlášeno celé jako DKM
Ost. 1:5000 01.01.1982 23.06.2011 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1971 23.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 19:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.