k.ú.: 782971 - Dolní Vítkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564117 - Chrastava NUTS5 CZ0513564117
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 1405160
zahrada 80 87699
ovoc. sad 1 16930
travní p. mez, stráň 1 6317
travní p. 247 2609372
lesní poz 60 250622
vodní pl. tok přirozený 8 11964
vodní pl. tok umělý 4 7037
vodní pl. zamokřená pl. 12 48885
zast. pl. společný dvůr 1 1004
zast. pl. zbořeniště 20 6726
zast. pl. 132 52291
ostat.pl. jiná plocha 73 127694
ostat.pl. manipulační pl. 18 45462
ostat.pl. neplodná půda 51 58719
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 212
ostat.pl. ostat.komunikace 96 83432
ostat.pl. silnice 6 30049
ostat.pl. zeleň 2 258
Celkem KN 858 4849833
Par. DKM 858 4849833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 183
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 15.10.1991 01.09.1996 1:2000, Od - dle údajů KP.ZMVM Nová Ves (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.10.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.