k.ú.: 783081 - Klokočov u Vítkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 511021 - Vítkov NUTS5 CZ0805511021
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 6394483
zahrada 277 226734
travní p. 345 1642113
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 267 6392461
vodní pl. nádrž umělá 2 74
vodní pl. rybník 7 6912
vodní pl. tok přirozený 29 94764
vodní pl. tok umělý 4 5207
vodní pl. zamokřená pl. 3 4306
zast. pl. zbořeniště 40 15520
zast. pl. 302 140355
ostat.pl. dráha 9 9917
ostat.pl. jiná plocha 71 58951
ostat.pl. manipulační pl. 31 66879
ostat.pl. neplodná půda 184 221469
ostat.pl. ostat.komunikace 371 361672
ostat.pl. pohřeb. 1 1386
ostat.pl. silnice 6 66532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23359
ostat.pl. zeleň 8 38962
Celkem KN 2339 15772082
Par. KMD 2339 15772082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 169
č.p. zem.stav 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če zem.stav 42
Celkem BUD 299
byt.z. byt 16
obč.z. byt 2
Celkem JED 18
LV 327
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2014
KM-D 1:2000 27.04.2000 24.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.