k.ú.: 783129 - Vítkovice v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577669 - Vítkovice NUTS5 CZ0514577669
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 156725
zahrada 52 25038
travní p. mez, stráň 4 2191
travní p. 1696 4844133
lesní poz les(ne hospodář) 840 24906468
lesní poz 169 670260
vodní pl. nádrž přírodní 1 457
vodní pl. nádrž umělá 1 175
vodní pl. tok přirozený 50 143883
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 12
vodní pl. zamokřená pl. 1 314
zast. pl. společný dvůr 6 1298
zast. pl. zbořeniště 82 10364
zast. pl. 579 120190
ostat.pl. jiná plocha 92 31935
ostat.pl. manipulační pl. 76 70737
ostat.pl. neplodná půda 859 335430
ostat.pl. ostat.komunikace 395 344792
ostat.pl. pohřeb. 1 2007
ostat.pl. silnice 36 247067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29769
ostat.pl. zeleň 4 607
Celkem KN 4986 31943852
Par. KMD 4986 31943852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 192
č.p. rod.rekr 41
č.p. ubyt.zař 24
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 551
byt.z. byt 163
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 49
obč.z. j.nebyt 111
obč.z. rozest. 37
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 392
LV 942
spoluvlastník 1634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 03.12.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 15:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.