k.ú.: 783307 - Vlasatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 585025 - Vlasatice NUTS5 CZ0643585025
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 544 16914256
vinice 9 352100
zahrada 287 197015
ovoc. sad 3 52826
travní p. 30 158534
lesní poz les(ne hospodář) 50 1140842
lesní poz 14 312471
vodní pl. nádrž umělá 1 4903
vodní pl. rybník 4 1691331
vodní pl. tok přirozený 23 86135
vodní pl. zamokřená pl. 8 358073
zast. pl. společný dvůr 16 5672
zast. pl. zbořeniště 9 1885
zast. pl. 430 200324
ostat.pl. jiná plocha 154 159598
ostat.pl. manipulační pl. 28 81918
ostat.pl. neplodná půda 6 13080
ostat.pl. ostat.komunikace 157 502227
ostat.pl. pohřeb. 1 2943
ostat.pl. silnice 15 149975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8494
ostat.pl. zeleň 72 472143
Celkem KN 1862 22866745
Par. DKM 1862 22866745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 278
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 1
Celkem BUD 418
byt.z. byt 28
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 29
LV 472
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2018
DKM-KPÚ 14.10.2010 1:1000 21.10.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 26.11.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 08:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.