k.ú.: 783439 - Vlastiboř u Železného Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563846 - Vlastiboř NUTS5 CZ0512563846
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 28.11.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 149003
zahrada 160 127306
ovoc. sad 3 6844
travní p. 235 758506
lesní poz 168 2256202
vodní pl. nádrž umělá 1 319
vodní pl. rybník 2 840
vodní pl. tok přirozený 2 16530
vodní pl. tok umělý 3 4386
zast. pl. zbořeniště 2 198
zast. pl. 155 25401
ostat.pl. dráha 2 119934
ostat.pl. jiná plocha 14 8459
ostat.pl. manipulační pl. 22 14201
ostat.pl. neplodná půda 17 24727
ostat.pl. ostat.komunikace 89 82914
ostat.pl. silnice 10 23028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2172
Celkem KN 931 3620970
Par. DKM 931 3620970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 33
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 146
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 220
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2018
FÚO 1:2000 01.01.1971 Od -nezjištěno TO.
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1971 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 04.12.2021 12:50

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.