k.ú.: 783463 - Vlastibořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564516 - Vlastibořice NUTS5 CZ0513564516
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1695319
zahrada 190 170342
ovoc. sad 8 35795
travní p. 404 1506692
lesní poz 189 1708845
vodní pl. nádrž umělá 3 3631
vodní pl. tok přirozený 10 24795
vodní pl. zamokřená pl. 5 1465
zast. pl. zbořeniště 5 1517
zast. pl. 241 94090
ostat.pl. jiná plocha 80 49643
ostat.pl. manipulační pl. 42 26134
ostat.pl. neplodná půda 10 5047
ostat.pl. ostat.komunikace 146 123109
ostat.pl. pohřeb. 2 6177
ostat.pl. silnice 5 62073
Celkem KN 1505 5514674
Par. KMD 1505 5514674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 236
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 337
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 20.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.