k.ú.: 783609 - Vlaštovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2271834
zahrada 79 56117
travní p. 13 13541
lesní poz 1 1452
vodní pl. nádrž umělá 3 9467
vodní pl. tok přirozený 1 20
vodní pl. tok umělý 5 6311
zast. pl. 92 37300
ostat.pl. jiná plocha 14 9991
ostat.pl. manipulační pl. 7 40072
ostat.pl. neplodná půda 54 53153
ostat.pl. ostat.komunikace 18 21391
ostat.pl. silnice 7 37290
Celkem KN 376 2557939
Par. DKM 376 2557939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 91
byt.z. byt 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 106
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2005 obnova operátu novým mapováním se zápisem KPÚ
DKM-KPÚ 29.11.2005 1:1000 06.12.2005 *) KPÚ na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.12.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.