k.ú.: 783838 - Vlčkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 581127 - Vlčkov NUTS5 CZ0533581127
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1045030
zahrada 116 68991
travní p. 147 567886
lesní poz 55 1038683
vodní pl. tok přirozený 4 3036
zast. pl. 78 29785
ostat.pl. jiná plocha 18 2791
ostat.pl. ostat.komunikace 98 83453
ostat.pl. silnice 1 11556
Celkem KN 648 2851211
Par. KMD 648 2851211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 49
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 74
LV 82
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2014
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 16:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.