k.ú.: 783943 - Vlkančice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 533874 - Vlkančice NUTS5 CZ0209533874
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1211694
zahrada 232 136720
ovoc. sad 19 51655
travní p. 632 1251679
lesní poz 264 3796936
vodní pl. nádrž umělá 23 11326
vodní pl. tok přirozený 170 129082
vodní pl. zamokřená pl. 16 10611
zast. pl. společný dvůr 33 814
zast. pl. zbořeniště 1 19
zast. pl. 588 83272
ostat.pl. jiná plocha 69 30863
ostat.pl. manipulační pl. 17 19629
ostat.pl. neplodná půda 164 162999
ostat.pl. ostat.komunikace 211 144688
ostat.pl. silnice 40 100534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 196 142077
ostat.pl. zeleň 41 14264
Celkem KN 3021 7298862
Par. KMD 3021 7298862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 60
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 332
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo jiná st. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 584
LV 746
spoluvlastník 1201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2017
S-SK GS 1:2880 1841 11.04.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 17.05.2022 16:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.