k.ú.: 783960 - Přibyslavice u Vlkanče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534579 - Vlkaneč NUTS5 CZ0205534579
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 2997468
zahrada 92 67088
ovoc. sad 5 14058
travní p. 30 93427
lesní poz 21 769136
vodní pl. nádrž umělá 3 2266
vodní pl. rybník 2 5708
vodní pl. tok přirozený 3 2038
vodní pl. tok umělý 6 14584
zast. pl. společný dvůr 2 40
zast. pl. zbořeniště 2 398
zast. pl. 85 57416
ostat.pl. jiná plocha 8 1028
ostat.pl. manipulační pl. 5 5699
ostat.pl. neplodná půda 17 18859
ostat.pl. ostat.komunikace 38 94658
ostat.pl. pohřeb. 1 593
ostat.pl. silnice 3 21611
ostat.pl. zeleň 6 19624
Celkem KN 437 4185699
Par. DKM 218 4022418
Par. KMD 219 163281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 81
LV 134
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2017
DKM-KPÚ 11.05.2007 1:1000 30.06.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 31.08.2017 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 19:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.