k.ú.: 783994 - Vlkanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569739 - Vlkanov NUTS5 CZ0631569739
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 5000
orná půda 139 1650794
zahrada 45 30174
ovoc. sad 1 1500
travní p. 83 384554
lesní poz 94 513789
vodní pl. nádrž umělá 2 6130
zast. pl. zbořeniště 3 2327
zast. pl. 34 20378
ostat.pl. jiná plocha 17 8935
ostat.pl. neplodná půda 7 17059
ostat.pl. ostat.komunikace 44 47694
ostat.pl. silnice 3 31302
Celkem KN 473 2719636
Par. KMD 473 2719636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 32
LV 59
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.05.2022 00:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.