k.ú.: 784109 - Martinov u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539376 - Vlkovice NUTS5 CZ0411539376
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 398487
zahrada 36 22306
travní p. 119 1205029
lesní poz 38 603419
vodní pl. nádrž umělá 8 7142
vodní pl. rybník 2 2544
vodní pl. tok přirozený 13 5874
vodní pl. tok umělý 3 7359
vodní pl. zamokřená pl. 15 90936
zast. pl. zbořeniště 3 1591
zast. pl. 35 11135
ostat.pl. dráha 2 13960
ostat.pl. jiná plocha 35 59294
ostat.pl. manipulační pl. 2 1130
ostat.pl. neplodná půda 28 18540
ostat.pl. ostat.komunikace 32 25533
ostat.pl. silnice 3 36236
ostat.pl. zeleň 2 226
Celkem KN 394 2510741
Par. KMD 394 2510741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če víceúčel 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 35
LV 49
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 23.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 20:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.