k.ú.: 784184 - Vnorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547204 - Staré Hobzí NUTS5 CZ0313547204
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 2549032
zahrada 75 39167
travní p. 237 1013154
lesní poz les s budovou 2 24
lesní poz ostat.komunikace 1 1023
lesní poz 484 1229781
vodní pl. nádrž umělá 1 1597
vodní pl. rybník 9 31095
vodní pl. tok přirozený 46 55455
vodní pl. tok umělý 7 3438
vodní pl. zamokřená pl. 4 7723
zast. pl. zbořeniště 1 1039
zast. pl. 89 46725
ostat.pl. jiná plocha 14 5189
ostat.pl. manipulační pl. 30 21591
ostat.pl. neplodná půda 87 109498
ostat.pl. ostat.komunikace 91 64718
ostat.pl. silnice 5 32776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2367
Celkem KN 1459 5215392
Par. DKM 754 3999548
Par. KMD 705 1215844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 82
LV 128
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2017
DKM-KPÚ 28.02.2011 1:1000 10.03.2011 *) JPÚ na opřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 22.05.2022 20:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.