k.ú.: 784222 - Voděrady u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576891 - Voděrady NUTS5 CZ0524576891
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 1711088
zahrada 173 154562
ovoc. sad 21 57378
travní p. 165 376350
lesní poz 88 1573296
vodní pl. nádrž umělá 2 2848
zast. pl. společný dvůr 2 343
zast. pl. zbořeniště 3 785
zast. pl. 148 64582
ostat.pl. dráha 1 132
ostat.pl. jiná plocha 36 13396
ostat.pl. manipulační pl. 8 10235
ostat.pl. neplodná půda 10 3405
ostat.pl. ostat.komunikace 101 64325
ostat.pl. pohřeb. 2 4105
ostat.pl. silnice 3 46957
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4402
ostat.pl. zeleň 4 254
Celkem KN 1108 4088443
Par. KMD 1108 4088443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 145
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 213
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 23:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.