k.ú.: 784273 - Vodice u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553328 - Vodice NUTS5 CZ0317553328
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 2420853
zahrada 99 69545
ovoc. sad 1 1537
travní p. 127 571476
lesní poz 47 301443
vodní pl. nádrž umělá 1 2959
vodní pl. rybník 8 81882
vodní pl. tok umělý 16 10046
vodní pl. zamokřená pl. 6 6328
zast. pl. společný dvůr 2 3878
zast. pl. zbořeniště 1 507
zast. pl. 102 57285
ostat.pl. jiná plocha 26 11706
ostat.pl. manipulační pl. 12 16702
ostat.pl. neplodná půda 12 5133
ostat.pl. ostat.komunikace 86 135439
ostat.pl. silnice 5 33937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1617
ostat.pl. zeleň 20 62044
Celkem KN 713 3794317
Par. DKM 380 3527123
Par. KMD 333 267194
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 31
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 98
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 160
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.02.2021 1:1000 02.02.2021 *)
KMD 1:1000 26.07.2017
KM-D 1:2000 23.02.2001 26.07.2017
S-SK GS 1:2880 1829 23.02.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 13:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.