k.ú.: 784427 - Vochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559601 - Vochov NUTS5 CZ0325559601
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1497 4388395
zahrada 435 186876
ovoc. sad 1 14120
travní p. 111 156633
lesní poz 15 24770
vodní pl. nádrž umělá 6 2248
vodní pl. rybník 5 14198
vodní pl. tok přirozený 32 27997
vodní pl. tok umělý 44 11544
vodní pl. zamokřená pl. 1 21267
zast. pl. společný dvůr 2 1242
zast. pl. zbořeniště 1 40
zast. pl. 539 146351
ostat.pl. dráha 8 69288
ostat.pl. jiná plocha 194 65955
ostat.pl. manipulační pl. 25 44380
ostat.pl. neplodná půda 32 14225
ostat.pl. ostat.komunikace 303 140102
ostat.pl. pohřeb. 1 2992
ostat.pl. silnice 34 59434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 35936
Celkem KN 3294 5427993
Par. DKM 3294 5427993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 76
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 269
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 525
byt.z. byt 75
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 282
obč.z. rozest. 28
Celkem JED 388
LV 1223
spoluvlastník 2104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2015
THM-V 1:2000 01.01.1975 02.10.2015
S-SK GS 1839 31.12.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 25.05.2022 02:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.