k.ú.: 785164 - Vraclav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581151 - Vraclav NUTS5 CZ0534581151
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 6324909
zahrada mez, stráň 7 3608
zahrada 315 219051
ovoc. sad 11 69069
travní p. 277 1038372
lesní poz ostat.komunikace 7 25274
lesní poz 31 1277564
vodní pl. nádrž přírodní 1 1266
vodní pl. tok přirozený 43 40239
vodní pl. tok umělý 6 4950
zast. pl. 318 134750
ostat.pl. jiná plocha 285 260234
ostat.pl. manipulační pl. 3 420
ostat.pl. mez, stráň 6 2483
ostat.pl. neplodná půda 3 1236
ostat.pl. ostat.komunikace 112 191780
ostat.pl. pohřeb. 1 6168
ostat.pl. silnice 17 106805
ostat.pl. skládka 1 14300
ostat.pl. zeleň 11 22400
Celkem KN 1865 9744878
Par. DKM 1865 9744878
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 135
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 28
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 299
byt.z. byt 19
obč.z. byt 4
Celkem JED 23
LV 422
spoluvlastník 643

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2021
DKM-KPÚ 1:1000 03.05.2012
S-SK GS 1:2880 1839 29.12.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.