k.ú.: 785512 - Vranovice nad Svratkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 585033 - Vranovice NUTS5 CZ0643585033
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1685 8374650
vinice 137 164467
zahrada 666 358964
ovoc. sad 7 24309
travní p. 110 221965
lesní poz les(ne hospodář) 8 52482
lesní poz 158 2375780
vodní pl. nádrž umělá 17 30285
vodní pl. tok přirozený 31 135906
vodní pl. tok umělý 9 11533
vodní pl. zamokřená pl. 31 32406
zast. pl. společný dvůr 7 1384
zast. pl. zbořeniště 32 4377
zast. pl. 1193 347670
ostat.pl. dráha 16 226852
ostat.pl. jiná plocha 411 164489
ostat.pl. manipulační pl. 220 105092
ostat.pl. neplodná půda 56 225929
ostat.pl. ostat.komunikace 376 417350
ostat.pl. pohřeb. 1 5048
ostat.pl. silnice 183 173781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 20244
ostat.pl. zeleň 270 356480
Celkem KN 5640 13831443
Par. DKM 1910 9872755
Par. KMD 3730 3958688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 494
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 236
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 121
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 71
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 10
Celkem BUD 1126
byt.z. byt 173
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 34
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 213
LV 1591
spoluvlastník 2401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.09.2017 1:1000 25.09.2017 *)
KMD 1:1000 15.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.