k.ú.: 785717 - Vráž u Berouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531944 - Vráž NUTS5 CZ0202531944
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1774623
zahrada 926 612282
ovoc. sad 38 114113
travní p. mez, stráň 3 15429
travní p. 437 1445303
lesní poz les s budovou 4 175
lesní poz 275 1286593
vodní pl. nádrž umělá 1 298
vodní pl. rybník 2 3984
vodní pl. tok přirozený 35 21834
vodní pl. tok umělý 17 10930
vodní pl. zamokřená pl. 11 10618
zast. pl. společný dvůr 7 1080
zast. pl. zbořeniště 6 1130
zast. pl. 939 167182
ostat.pl. dráha 13 80914
ostat.pl. dálnice 6 225586
ostat.pl. jiná plocha 147 88558
ostat.pl. manipulační pl. 24 48923
ostat.pl. mez, stráň 1 510
ostat.pl. neplodná půda 102 93021
ostat.pl. ostat.komunikace 234 223136
ostat.pl. pohřeb. 2 2453
ostat.pl. silnice 26 82069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7783
Celkem KN 3543 6318527
EN 5 641
PK 101 165807
Celkem ZE 106 166448
Par. DKM 996 4660275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 289
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 101
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 379
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 919
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 22
LV 1135
spoluvlastník 1493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.03.2020 1:1000 13.03.2020 *)
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.05.2022 03:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.