k.ú.: 786136 - Držov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562289 - Vojníkov NUTS5 CZ0314562289
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 898827
zahrada 30 23846
travní p. 40 131699
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 99 3815694
vodní pl. nádrž umělá 3 142035
zast. pl. společný dvůr 2 728
zast. pl. zbořeniště 2 553
zast. pl. 61 14465
ostat.pl. jiná plocha 1 1021
ostat.pl. neplodná půda 42 34564
ostat.pl. ostat.komunikace 38 48412
ostat.pl. silnice 4 12848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 5771
Celkem KN 510 5130480
Par. KMD 510 5130480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 55
LV 79
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2008
S-SK GS 1:2880 1830 18.11.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 02:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.