k.ú.: 786276 - Radinovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557455 - Vrhaveč NUTS5 CZ0322557455
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 895893
zahrada 142 109121
travní p. mez, stráň 2 66
travní p. 272 710873
lesní poz 36 513007
vodní pl. nádrž umělá 1 887
vodní pl. tok přirozený 56 12125
zast. pl. společný dvůr 9 1114
zast. pl. 122 47339
ostat.pl. jiná plocha 49 21315
ostat.pl. manipulační pl. 14 15341
ostat.pl. neplodná půda 67 31866
ostat.pl. ostat.komunikace 45 58182
ostat.pl. silnice 10 4211
ostat.pl. zeleň 2 1026
Celkem KN 1040 2422366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 113
LV 138
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 22.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 22.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.